Skip to product information
1 of 1

Kutubna Cultural Center

لذت خوشنویسی- شنبه ۱۳ ژانویه

لذت خوشنویسی- شنبه ۱۳ ژانویه

لذت نوشتن خوشنويسى

خوشنویس: علی پسندیده 

شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴

ساعت ۵ بعدازظهر

دبي، مركز فرهنكى كتبنا

بلوار مدينة، ناد الحمر

در این ورکشاپ یک حرف یا یک فرم از خوشنویسی آموزش داده می‌شود، و نمونه‌ای اجرا میگردد. و از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود که با خلاقیت خودشان در طول ورکشاپ اثری را خلق نمایند. در این زمان برای دست یافتن به نتيجه‌ی بهتر راهنمایی خواهید شد. در پایان ورکشاپ اثر اجرا شده توسط آقای پسندیده به قید قرعه به یکی از شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.

View full details