Skip to product information
1 of 1

Kutubna Cultural Center

پنجشنبه 11/9 لذت نوشتن خوشنويسى

پنجشنبه 11/9 لذت نوشتن خوشنويسى

لذت نوشتن خوشنويسى

خوشنویس: علی پسندیده 

پنجشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۳

ساعت ۵ بعدازظهر

دبي، مركز فرهنكى كتبنا

بلوار مدينة، ناد الحمر

در این ورکشاپ یک حرف یا یک فرم از خوشنویسی آموزش داده می‌شود، و نمونه‌ای اجرا میگردد. و از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود که با خلاقیت خودشان در طول ورکشاپ اثری را خلق نمایند. در این زمان برای دست یافتن به نتيجه‌ی بهتر راهنمایی خواهند شد. در پایان ورکشاپ اثر اجرا شده توسط آقای پسندیده به قید قرعه به یکی از شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد

 

View full details